Πύργος Ιουλία, Κτήμα Κ.Λαζαρίδη

7 Ιανουαρίου, 2020